Workshop Presenteren

Workshop Presenteren

Hoe breng ik mijn boodschap helder en duidelijk over aan groepen? Dat is wat ik je leer tijdens de workshop presenteren.

Inhoud

Ervaren is leren, vooral bij presenteren, dus we gaan veel doen.  Door middel van dramatechnieken werken we aan houding, stem en performance. Je krijgt handvatten om belemmerende overtuigingen om te buigen naar helpende gedachten. We oefenen met (lastig) publiek en vragen uit de zaal. De workshop wordt afgesloten af met een presentatie voor de camera. Naar jezelf kijken is soms confronterend maar zeer leerzaam. Het is mijn persoonlijke missie te zorgen voor een veilige, energieke en ongedwongen sfeer waarin iedereen zich vrij voelt te leren en te experimenteren want presenteren is vooral leuk!

Duur

De workshop beslaat twee dagdelen van drie uur, met een tussenpose van drie weken. In de tussentijd krijgen de deelnemers de opdracht een presentatie te oefenen en ontvangen ze per mail korte opdrachten, filmpjes en quotes om de stof levend te houden.